อาจารย์ชูชีพ  คงมีชนม์

Statistics Statistics
2719
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month67
LastMonth Last Month108
ThisYear This Year887
LastYear Last Year1,677

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

       สถาบัน/หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    คณะครุศาสตร์    สาขาวิชาพลศึกษา
        เลขที่    85     ถนน    มาลัยแมน    ตำบล     -     อำเภอเมือง     จังหวัดนครปฐม
        รหัสไปรษณีย์     73000   โทรศัพท์      034-261064     โทรสาร    034-261064

        E-mail   Chucheep-TK@hotmail.com

           โทรศัพท์  081-9427441