อาจารย์อำนวย  สอิ้งทอง

Statistics Statistics
1876
Online User Online2
Today Today8
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month127
ThisYear This Year115
LastYear Last Year1,526

ประวัติการศึกษา

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา พลศึกษา

                วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2546

 

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพลศึกษา

                วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2550