อาจารย์อำนวย  สอิ้งทอง

Statistics Statistics
2878
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month84
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year1,117
LastYear Last Year1,526

 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

                โทรศัพท์มือถือ  084-1142835

 

  สถานที่ทำงานปัจจุบัน

                สถาบัน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    คณะครุศาสตร์   สาขาวิชาพลศึกษา

                เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม

                รหัสไปรษณีย์ 73000 โทรศัพท์ 034-261064   โทรสาร 034-261064  

                E-mail : amnuay@hotmail.com