อาจารย์อำนวย  สอิ้งทอง

Statistics Statistics
1875
Online User Online2
Today Today7
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month114
LastMonth Last Month127
ThisYear This Year114
LastYear Last Year1,526

 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

                โทรศัพท์มือถือ  084-1142835

 

  สถานที่ทำงานปัจจุบัน

                สถาบัน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    คณะครุศาสตร์   สาขาวิชาพลศึกษา

                เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม

                รหัสไปรษณีย์ 73000 โทรศัพท์ 034-261064   โทรสาร 034-261064  

                E-mail : amnuay@hotmail.com